Noderīga informācija

Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā

11.07.2017., turpinot darbu pie valsts nodokļu pamatnostādnēm 2018.-2021.gadam, Ministru kabinets (MK) apstiprināja grozījumus Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (MUN likums). Grozījumos MUN likumā paredzēta iespēja uzņēmumiem, kuru apgrozījums gadā nepārsniedz 40 000 EUR (paredzētais PVN reģistrācijas slieksnis ar 01.01.2018.) un nodarbināto skaits nepārsniedz 5 cilvēkus, nodokļos maksāt 15% apmērā no apgrozījuma. No 2018.gada 80% no valsts budžetā iemaksātā mikrouzņēmumu nodokļa (MUN) tiks novirzīti valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu kontā. Tāpat MK nolēma, ka pēc 01.01.2018., kad grozījumiem... Lasīt visu

Leģimitāte caur uzņēmuma reģistrāciju – veiksmīga Eiropas biznesa galvenais nosacījums

Starptautiskajā reitingā Latvija 2016.gadā ieņēma 36 vietu uzņēmējdarbības jaunizveidoto subjektu skaita ziņā un 23 vietu uzņēmumu reģistrācijas viegluma ziņā starp visām Eiropas Savienības valstīm. Tikai 3 darba dienas un 150 EUR valsts nodevas, nepieciešams Sabiedrībai ar Ierobežotu Atbildību, lai izskatītu un pieņemtu lēmumu par uzņēmuma reģistrāciju un ievadītu šīs ziņas Latvijas Komercreģistrā un pēc tam Jūs varat pilnīgi legāli nodarboties ar uzņēmējdarbību. Paātrinātā procedūra norisinās tikai vienas dienas laikā, taču valsts nodeva palielinās trīs reizes. Pēc tam informācija par firmas dibināša... Lasīt visu

Gada pārskata ierobežotā pārbaude

Gada pārskata sastādīšana un sagatavošana – tā ir vesela zinātne. Tāpēc ar šo jautājumu jānodarbojas tiem speciālistiem, kuriem ir atbilstošas zināšanas un pieredze. Runā, ka gada pārskata ierobežotā pārbaude prasa kvalificētu atbalstu, un tad zvērināta revizora apmeklējums nebūs nekas briesmīgs. Kompānijā BKB Birojs Jūs varat pasūtīt gada pārskata revīziju, lai būtu pārliecināti, ka norādītie dati ir precīzi un atbilstoši, un nevajadzētu baidīties nodokļu un citu valsts inspekciju pārbaudes. Zvērināta revizora gada pārskata ierobežotā pārbaude Auditoru pakalpojumi – nozīmē, gada pārskats un citu kompānij... Lasīt visu

Personīgais grāmatvedis no SIA „BKB Birojs” – Jūsu finanses būs droši aizsargātas

Ne kuram katram uzņēmumam ir izdevīgi turēt štatā grāmatvedi. Reizēm mērķtiecīgāk ir saņemt trešās puses pakalpojumus. Tas ļauj ietaupīt darba algu, jo profesionāls pieredzējis darbinieks prasa lielu algu, tāpat nevajadzēs izveidot atsevišķu darba vietu un iegādāties specializēto programmatūras nodrošinājumu. Tāpēc, garāmatvedības pakalpojumi visērtāk ir uzticami specializētajai kompānijai. SIA „BKB Birojs” ir liela darba pieredze grāmatvedības pakalpojumu sniegšanas jomā. Jau desmitiem kompāniju izmanto mūsu palīdzību un saņem kvalificētu grāmatvedības atbalstu. Priekšrocības sadarbībai ar SIA „BKB Bi... Lasīt visu

1. martā sākas Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka šī gada 1.martā sākas Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana gan tiem nodokļu maksātājiem, kam tas jādara obligāti, gan tiem, kuri to vēlas darīt brīvprātīgi, lai saņemtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem[1].Šis ir pirmais gads, kad tie nodokļu maksātāji, kuru gada apliekamo ienākumu kopējais apmērs 2016.gadā nepārsniedz 12 000 eiro, no 1.marta var iesniegt gada ienākumu deklarāciju, lai atgūtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas izveidosies, piemērojot gada diferencēto neapliekamo minimumu. VID... Lasīt visu

Gada pārskats – īpatnības un sastādīšanas nianses

Grāmatvedību tik tiešām var saukt par mūsdienu biznesa neatņemamu sastāvdaļu, jo tikai pareiza grāmatvedības uzskaite spēj noteikt visoptimālāko uzņēmuma attīstības virzienu. Turklāt, likumdošana pieprasa, lai informācija būtu patiesa un sniegta visīsākajos termiņos. Tāda dokumentācija, kā gada pārskats, tiek nodota katru gadu vienā un tajā pašā laikā. Bez tam, pēc noteiktu rādītāju sasniegšanas, atskaites var nodot tikai pēc tam, kad ir veikts audits vai gada pārskatu pārbaudījis zvērināts revidents un devis savu slēdzienu. Taču bez nepieciešamajām zināšanām un pieredzes ir grūti sagatavot pat i... Lasīt visu

Gada ienākumu deklarācija

Šis ir pirmais gads, kad tie nodokļu maksātāji, kuru gada apliekamo ienākumu kopējais apmērs 2016. gadā nepārsniedz 12 000 eiro, no 1.marta var iesniegt gada ienākumu deklarāciju, lai atgūtu pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas izveidosies, piemērojot gada diferencēto neapliekamo minimumu. Gada ienākumu deklarāciju par 2016. gadā gūtajiem ienākumiem laikā no 2017. gada 1. marta līdz 1. jūnijam obligāti jāiesniedz tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri: ir veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē vai iznomā savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības īpa... Lasīt visu

Algas nodoklis, neapliekamais minimums, jauni IIN atvieglojumi 2017. gadā

ĪSUMĀ Grozījumi IIN likumā paredz neaplikt ar algas nodokli darba devēja apmaksātos koplīgumā noteiktos darbinieka ēdināšanas izdevumus, ja tie nepārsniedz 480 eiro gadā jeb 40 eiro mēnesī. Mainīta nodokļa piemērošana izmaksām no privātajiem pensiju fondiem. Turpmāk, veicot iemaksas un saņemot nodokļa atvieglojumu, vienlaikus nevarēs ieguldījumu izņemt. Turpinās diferencētā neapliekamā minimuma piemērošana. Lai atgūtu iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārmaksu, kas izveidosies, piemērojot diferencēto neapliekamo minimumu par 2016. gadu, jāiesniedz gada ienākumu deklarācija. Deklarāciju va... Lasīt visu