Attālinātie grāmatvedības pakalpojumi - autsorsings. Kam tas ir izdevīgi?

Tāds jēdziens, kā attālinātie grāmatvedības pakalpojumi, tas nozīmē, autsorsings, mūsu valstī ir parādījies tikai nesen. Šis jauninājums pakalpojumu sfērā ir radis vispārēju izplatību ne tikai Latvijas teritorijā, bet arī Eiropas Savienībā un citās valstīs.

Autsorsings (no angļu val. outsourcing: ārējais avots) – kompānijas mazāk svarīgu un papildus funkciju nodošana citai organizācijai, kura specializējusies šāda profila darbībā. Autsorsings ir veiksmīgs un efektīvs tādas kompānijas pārvaldīšanas veids, kuras mērķis ir optimizēt darba procesu un sakopot visus spēkus kompānijas darbības pamatvirzienam. Kā zināms, autsorsings tiek noslēgts uz ilgāku laiku (vairāk kā gadu) un vienīgi ar tām kompānijām, kurās norisinās biznesa procesi.

Autsorsinga galvenā priekšrocība ir kvalitatīvāka un ekonomiskāka uzticētās funkcijas izpilde. Augstāka darba kvalitāte skaidrojama ar augsti kvalificētiem speciālistiem, kuri šajā sfērā guvuši milzīgu pieredzi. Balstoties uz lieliem darba apjomiem šajā sfērā, Autsorserim ir radusies iespēja iegūt pamatīgu pieredzi, balstoties uz ko veidot dažādas izstrādes nodotās funkcijas izpildei. Tas notiek tāpēc, ka Autsorsers šajā sfērā ilgstoši darbojas, pie kam ne tikai attiecībā uz vienu Kompāniju, t.i., sākas profesionāla specializācija, izmaksu samazināšanās, tāpēc veidojas uzkrāšanās efekts: jo lielāka specializācija – jo vienkāršāka vadība, jo labāka vadība – jo lētāks viss process. Tādā veidā autsorsinga izdevumi samazinās, nekā pašu spēkiem veicot atbilstošo funkciju.

Kāpēc izdevīgi

Grāmatvedības apkalpošana citas organizācijas spēkiem ir patiešām izdevīgi biznesam. Jo sevišķi nelielām kompānijām. Un to ir lieliski sapratuši Eiropas Savienības uzņēmēji. Saskaņā ar statistiku, 90-to gadu beigās tikai 20% privātuzņēmumu bija pašiem savi grāmatveži.

Kāpēc grāmatvedības pakalpojumus ir tik izdevīgi pasūtīt „no malas”? Viss ir ļoti vienkārši. Attālināto grāmatvedības pakalpojumu pilnas paketes cena ir atkarīga no darbu apjoma. Cenu ietekmē arī apliekamo nodokļu sistēma, dokumentu apgrozības apjoms, kases operāciju daudzums, uzņēmējdarbības veids, darbinieku skaits u.c. Vidēji attālinātā grāmatvedība praktiski izmaksā tādu pašu summu, cik sanāk maksāt pašu grāmatvedim. Atsevišķiem nelieliem uzņēmumiem bieži vien šī summa ir pat mazāka. Pie tam firma, kuras grāmatvedība ir uzticēta citai organizācijai, iegūst milzumu priekšrocību, no kurām kā nozīmīgākā jāmin finansiālais izdevīgums. Izdevumu samazināšanās ir svarīgs rosinošais faktors pakalpojumu uzticēšanai autsorsinga kompānijai. Taču nedrīkst pievērsties autsorsingam vienīgi ar mērķi ieekonomēt līdzekļus. Galvenais mērķis – nenodarboties ar neprofila biznesu un līdz ar to atbrīvot kompāniju no šāda veida rūpēm.

Ievērojama ekonomija

Uzņēmējs, kurš izmanto attālinātos grāmatvedības pakalpojumus, var piemirst par šādiem tēriņiem:

  • laiks un nauda profesionāla grāmatveža sameklēšanai;
  • darba vietas organizēšana;
  • dažādu izejas materiālu iegāde, kas nepieciešami grāmatvedībai;
  • licencētas programmas;
  • pakalpojumu apdrošināšana;
  • samaksa IT speciālistam IT programmatūras atbalstam;
  • dažādas izmaksas darbiniekiem sakarā ar slimošanu u.c., kā tas tiek noteikts likumdošanā.

Bez tam, nevajadzētu piemirst arī par atvaļinājumu, uz ko ir tiesības jebkuram grāmatvedim. Ja firmas štatā šāds speciālists ir tikai viens, tad viņa prombūtnes laikā darbu būs ļoti sarežģīti paveikt. Ko lai saka par laba, droša un pieredzējuša speciālista sameklēšanu, ja nav iespējams nodrošināt augstu atalgojumu.

Mūsu kompānija sniedz grāmatvedības pakalpojumus augstā profesionālajā līmenī. Mēs esam gatavi uzņemties tādu atbildīgu uzdevumu, kā grāmatvedības darbs un būtiski atvieglot Jums uzņēmuma un biznesa pārvaldīšanu. Ja Jums ir kādi jautājumi vai neskaidrības – vienkārši sazinieties ar mums!