Fiziskām personām būs iespēja legalizēt ienākumus

Otrdien, 14. jūnijā, Ministru kabineta sēdē tika apstiprināts koncepcijas projekts par vienreizēju pasākumu – fizisko personu iepriekš nedeklarēto ienākumu deklarēšanu un atbilstoša iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) nomaksu (ienākumu legalizāciju). Šis pasākums būs veicams vienlaicīgi ar sākumdeklarēšanos 2012. gada sākumā.

Akceptēts risinājuma variants, kas paredz, ka fiziska persona no 2012. gada 1. janvāra līdz 2012. gada 1. aprīlim deklarē līdz šim nedeklarētos līdz 2007.gada 31.decembrim gūtos ienākumus, par kuriem nomaksā IIN pēc 15% likmes. Nokavējuma nauda netiek aprēķināta, kā arī tiek uzskatīts, ka attiecībā uz deklarēto ienākumu persona ir izpildījusi normatīvajos aktos noteikto pienākumu par ienākumu deklarēšanu. Ja pret personu ir uzsākts administratīvais process vai kriminālprocess, ienākumu deklarēšana personu neatbrīvo no atbildības par izdarīto nodarījumu. Noteikts ierobežojums valsts amatpersonām deklarēt iepriekš nedeklarētos ienākumus.

Ēnu ekonomikas apkarošanas un godīgas konkurences nodrošināšanas plānā, ko ir akceptējis Ministru kabinets, kā viens no pasākumiem, kas jāievieš vienlaikus ar sākumdeklarēšanos (nulles deklarācijām), bija minēta arī iespēja personām, kuras izvairījušās no nodokļu nomaksas, segt valstij radītos zaudējumus, kas saistīti ar nodokļu nemaksāšanu, vienlaicīgi risinot jautājumu par šo personu atbrīvošanas no atbildības iespējām, kā arī legalizēt nereģistrētā darbībā iegūtos līdzekļus, tādējādi atvieglojot pāreju uz legālo ekonomiku.

Koncepcijas mērķis ir izvēlēties pamatprincipus, atbilstoši kuriem fiziskām personām tiek dota iespēja deklarēt iepriekš nedeklarētus ienākumus, par kuriem normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nav aprēķināts un valsts budžetā samaksāts atbilstošs IIN, nosakot pienākumu samaksāt noteiktu nodokļa apmēru.

Ienākumu legalizācijas pamatojums:

  • atgriezt valstī naudu, ko tās iedzīvotāji glabā zemu un beznodokļu valstīs vai ar ko veic darījumus citās valstīs;
  • atgriezt reģistrētā uzņēmējdarbībā naudu, kas šobrīd tiek izmantota nereģistrētu darījumu veikšanai, t.i., darījumi ēnu ekonomikas sektorā;
  • palielināt nodokļu ieņēmumus valsts budžetā;
  • dot iespēju nodokļu maksātājiem nokārtot saistības pret valsti, konkrētos gadījumos nesaucot nodokļu maksātāju pie atbildības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Ir vairākas pazīmes, kas liecina par nepieciešamību realizēt šo pasākumu:

  • lieli skaidras naudas uzkrājumi un pieaugošais skaidras naudas apgrozījums;
  • lieli naudas līdzekļu uzkrājumi ārvalstu banku kontos, ar kurām nav noslēgti vai nav spēkā esoši līgumi par automātisko informācijas apmaiņu;
  • fizisko personu darījumi ar nekustamo īpašumu ārvalstīs;
  • ēnu ekonomikas augstais īpatsvars.

Viena no problēmām, kas saistīta ar ienākumu legalizācijas programmas realizēšanu, ir nodokļu maksāšanas pienākuma neievērošanas un nodokļu deklarāciju neaizpildīšanas un neiesniegšanas attaisnošana. Nodokļu maksātāji var uzskatīt, ka var nemaksāt nodokļus un gaidīt nākamo ienākumu legalizācijas pasākumu. Lai novērstu sabiedrības bažas par nodokļu saistību nepildīšanas atbalstīšanu ar ienākumu legalizācijas ieviešanu, īsi pirms ienākumu legalizācijas ir jāpieņem normatīvie akti un jāievieš metodes, kas uzlabos vispārējo nodokļu saistību izpildes intensitāti.

Finanšu ministrija sadarbībā ar Tieslietu ministriju sagatavos un līdz 2011. gada 1. jūlijam iesniegs attiecīgus priekšlikumus Saeimā likumprojekta Fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanas likums otrajam vai trešajam lasījumam.

Kā zināms, Ministru Kabinets ir atbalstījis fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanas likumprojektu, kas paredz, ka fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarācijas jeb, tā saucamās, nulles deklarācijas būs jāiesniedz no 2012. gada 1. janvāra līdz 1. aprīlim tādām personām, kurām pieder īpašums vai finanšu līdzekļi vairāk nekā 50 minimālo mēnešalgu jeb 10 000 latu apmērā.

Avots: Finanšu ministrija