Fizisko personu gada ienākumu deklarācija

Līdz kuram datumam var iesniegt ienākumu deklarāciju, lai saņemtu IIN atmaksu par iepriekšējo gadu?

Lai saņemtu IIN atmaksu par iepriekšējā gadā veiktajām iemaksām, savus ienākumus varat brīvprātīgi deklarēt trīs nākamo gadu laikā.
Tomēr jāatceras, ka citas likuma normas paredz, ka līdz 1. aprīlim deklarācija par iepriekšējā gada ienākumiem obligāti jāiesniedz tām personām, kas:

  • veic saimniecisko darbību (ir individuālā uzņēmuma īpašnieks, zemnieku vai zvejnieku saimniecības īpašnieks, izīrē savu īpašumu u.c.);
  • guvuši ienākumus ārvalstīs;
  • guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā pārsniedz četrkāršotu taksācijas gadam noteikto neapliekamā minimuma apmēru (2010. gadā 35 * 12 * 4 = Ls 1680).

Kā arī citos gadījumos, ja gūti ienākumi, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis.

Tāpēc, ja jūs piederat pie šīs iedzīvotāju grupas, neaizmirstiet savā obligātajā deklarācijā ierakstīt informāciju par uzkrājošajā apdrošināšanā veiktajām iemaksām.

Kādas atlaides likumdošana paredz uzkrājuma veidotājiem?

Likums un Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" paredz, ka privātpersonas, kuras ir noslēgušas uzkrājošās dzīvības apdrošināšanas līgumu uz vismaz 5 (pieciem) gadiem, var saņemt IIN atmaksu no valsts par gada laikā veiktajām iemaksām, kas nepārsniedz 10% no personas bruto ienākumiem attiecīgajā gadā.

Kas jādara, lai no valsts saņemtu iedzīvotāju ienākuma nodokļa atmaksu par veiktajām iemaksām uzkrājošajā apdrošināšanā?

Jebkurā no VID nodaļām ir jāiesniedz aizpildīta gada ienākumu deklarācija, uz kuras pamata visas iemaksas uzkrājošajā apdrošināšanā, kas nepārsniegs 10% no jūsu kopējiem gada ienākumiem, tiks atskaitītas no ar nodokli apliekamā ienākuma summas.

Gada ienākumu deklarāciju var iesniegt, arī lietojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu, tas ir, elektroniski, to parakstot ar elektronisko parakstu. Uzziniet vairāk par elektroniskās deklarēšanās iespēju VID mājas lapā.

Izziņa no apdrošinātāja par iemaksātajām prēmijām nav nepieciešama. Kopš 2008. gada 1. janvāra tiek nodrošināta elektroniska informācijas apmaiņa ar Valsts ieņēmumu dienestu par dzīvības apdrošināšanas polisē iemaksātajām prēmijām.