Nodokļu izmaiņas 2011.gadā

SIA „BKB Birojs” atspoguļo īsu kopsavilkumu par nodokļu izmaiņām Latvijā, kas stāsies spēkā no 2011.gada 1.janvāra.

PVN – pievienotās vērtības nodoklis.

Palielināta PVN standarta likme no 21% līdz 22%.

Pielieto PVN reģistrā reģistrētās personas, realizējot preces vai pakalpojumus Latvijā vai Eiropas savienībā, atbilstoši „Likumam par PVN”.

Palielināta pazeminātā PVN likme no 10% uz 12%.

Tiek pielietots ārstniecības līdzekļu, medicīnas ierīču un priekšmetu, specializēto produktu, kas paredzēti bērnu ēdināšanai un citos gadījumos, piegādei saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem.

Samazināts priekšnodoklī ietveramais PVN apjoms, kas saistīts ar kompānijas transporta līdzekļu izdevumiem, no 100% uz 80%.

Izdevumi, kas saistīt ar kompānijas transporta līdzekļiem, ir:

 • Vieglo automašīnu pirkšana, īre vai imports;
 • Tehniskā apkope, tajā skaitā remonts un degvielas izdevumi.

Palielināts ir reģistrācijas slieksnis PVN reģistrā no 10 000 Ls un 35 000 LS.

Reģistrēšanās ir obligāta, ja slieksnis (preču un pakalpojumu realizācijas apgrozījums) 35 000 Ls apmērā tiks sasniegts 12 mēnešu laikā. Kompānija var reģistrēties PVN reģistrā, nesasniedzot šo slieksmi.

IIN – Iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

Ir samazināta ienākuma nodokļa likme no 26% uz 25%.

Neapliekamais minimums

 • Ir palielināts neapliekamā minimuma apmērs o 35 Ls uz 45 Ls.
 • Algas apmērs, kas netiek aplieks ar IIN.

Minimālā alga / stundu likme

 • Ir palielināts minimālās algas apmērs no 180 Ls uz 200 Ls.
 • Ir palielināts minimālais stundu likmes apmērs no 1,083 Ls uz 1,189 Ls.

Atvieglojumi par apgādājamajiem

 • Ir palielināts atvieglojuma apmērs par katru apgādājamo no 63 Ls uz 70 Ls.

VSAOI – valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

 • Ir palielināta VSAOI likme darbiniekiem no 9% uz 11%.
 • VSAOI likme darba devējam paliek nemainīgā līmenī 24,09%.
 • Ir palielināta VSAOI likme darbiniekiem, kas sasnieguši pensijas vecumu, no 7,06% uz 9,20%.
 • Ir palielināta darba devēja likme no 18,88% uz 20,16%.
 • Ir palielināta pašnodarbināto personu VSAOI likme no 28,17% uz 31,52%.

UVTLN – Uzņēmumu vieglo transporta līdzekļu nodoklis

Nodokli maksā komersants, kura īpašumā vai glabāšanā atrodas vieglais transporta līdzeklis, kas pēc savas konstrukcijas un iekšējo aprīkojumu ir paredzēts pasažieru un to bagāžas pārvadāšanai.

UVTLN tiek aprēķināts sekojošā veidā:
Transporta līdzekļiem, kas pirmo reizi reģistrēti pēc 01.01.2005.gada atbilstoši motora jaudai:

 • 2000 cm3 – 19 Ls mēnesī;
 • No 2001 cm3 līdz 2500 cm3 – 30 Ls mēnesī;
 • Vairāk par 2500 cm3 – 40 Ls mēnesī.

Transporta līdzeklim, kas pirmo reizi reģistrēts līdz 01.01.2005. – 30 Ls mēnesī.

Nekustamā īpašuma nodoklis

Ir palielināta nodokļa likme uz dzīvojamajām ēkām, neatkarīgi no tā, vai tās ir sadalītas dzīvokļu īpašumos vai nē, dzīvojamo ēku daļās, telpu grupās neapdzīvojamās ēkās, kuru funkcionālā nozīme ir dzīvošanai, kā arī telpu grupas, kuru funkcionālā izmantošana ir saistīta ar apdzīvošanu (garāžas, autostāvvietas, pagrabi, noliktavas un saimnieciskās telpas), ja tās netiek izmantotas saimnieciskās darbības veikšanai sekojošā veidā:

 • No 0,1% līdz 0,2% no kadastra vērtības, kas nepārsniedz 40 000 latu;
 • No 0,2% līdz 0,4% no kadastra vērtības, kas pārsniedz 40 000 latu, bet nepārsniedz 75 000 latu;
 • No 0,3% līdz 0,6% no kadastra vērtības, kas pārsniedz 75 000 latu.

Zemei, ēkām vai to daļām, izņemot ēkas un to daļas, kas minētas augstāk, inženieru būvēm nodokļu likme paliek nemainīga 1,5% līmenī no kadastra vērtības.