Grāmatvedības pakalpojumi

SIA „BKB Birojs” piedāvā grāmatvedības pakalpojumus uzņēmējiem un fiziskām personām.

SIA „BKB Birojs” piedāvā sekojošus pakalpojumus uzņēmējiem un fiziskām personām:

  • Uzņēmuma grāmatvedības uzskaite atbilstoši starptautiskajiem un Latvijas Republikas standartiem;
  • Sākotnējās dokumentācijas pārbaude, algas aprēķins, inventarizācija un noformēšana;
  • Nodokļu atskaišu un deklarācija sagatavošana, to iesniegšana valsts iestādēs; (valsts ieņēmumu dienestā; centrālajā statistikas pārvaldē; Latvijas bankā. Atskaites tiek nodotas Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā)
  • Pārmaksāto nodokļu atgriešana vai nepārmaksāto nodokļu pārvedums uz citiem nodokļiem;
  • Gada nodokļu deklarācijas sastādīšana fiziskām personām;
  • Pārstāvniecība attiecībās ar nodokļu dienestu;
  • Konsultācijas tiem, kas sāk nodarboties ar uzņēmējdarbību vai vēlas atvērt filiāli Latvijā;
  • Finansu operāciju optimizācija atbilstoši nodokļu likumdošanai;
  • ompānijas iekšējo dokumentu sagatavošana atbilstoši LR likumdošanai: grāmatvedības politika, izziņas, akti, norīkojumi utt.
  • Saistīto pakalpojumu sniegšana (piemēram , juridiskās konsultācijas, gatavā pārskata revīzija).