Juridiskie pakalpojumi

SIA „BKB Birojs” piedāvā juridisku jautājumu atrisināšanas pakalpojumus.

SIA „BKB Birojs” piedāvā juridisku jautājumu atrisināšanas pakalpojumus:

 • Komercdarbības reģistrācija (dibināšanas dokumentu sagatavošana, dokumentu iesniegšana Uzņēmumu reģistrā);
 • Dibināšanas dokumentu izmaiņa (statūtu izmaiņu sagatavošana, reģistrācija Uzņēmumu reģistrā, valdes, iecirkņa locekļu, direktora, firmas nosaukuma, juridiskās adreses izmaiņas, pamatkapitāla palielināšana un samazināšana, citu dokumentu sagatavošana);
 • Maksātnespējas process (dokumentu pirmstiesas sagatavošana, iesnieguma par maksātnespēju iesniegšana tiesā, kreditora pretenziju sagatavošana un to iesniegšana);
 • Līgumu, vienošanos un citu dokumentu sastādīšana starp juridiskām un fiziskām personām, konsultācijas;
 • Pirkšanas-pārdošanas līgumu noformēšana;
 • Dāvināšanas līgumu noformēšana;
 • Īrēšanas un nomāšanas līgumu noformēšana ;
 • Ķīlas līgumu noformēšana;
 • Iemaksas līgumu noformēšana;
 • Juridisku jautājumu, kas ir saistīti ar ģimenes tiesībām, mantojuma tiesībām, konsultācijas;
 • Šķiršanās un kopējā īpašuma sadales iesniegumu noformēšana;
 • Bērna dzīves vietas noteikšanas vienošanās, saskarsmes tiesību izmantošana;
 • Alimentu piedzīšana;
 • Miera līguma sagatavošana;
 • Konsultēšana jautājumos, kas saistīti ar darbību;
 • Tiesiskā pamatojuma, projektu, līgumu, kontraktu, nolikumu un citu dažāda veida dokumentu izstrādāšana;
 • Interešu pārstāvniecība attiecībās ar uzņēmumiem; organizācijām, fiziskām personām, tiesu un citām valsts instancēm;
 • Konsultācijas par dokumentācijas kārtošanas un noformēšanas tiesiskajiem jautājumiem;
 • Darba likumdošanas jautājumu juridiskais atbalsts;
 • Jautājumu, kas saistīti ar nekustamo īpašumu juridiskais atbalsts (ierakstīšanu Zemes grāmatā, privatizāciju, pirkšanas-pārdošanas, īres, celtniecības).