Revīzija

Revīzija nav nodokļu inspekcijas audits. Nodokļu dienesta audita rezultāts ir nodokļa un soda sankciju aprēķināšana. Revīzijas rezultāts ir Jūsu informācijas atbilstība likumiem.

Gada pārskats ir neatņemama uzņēmuma darbības daļa. Tas atspoguļo reālo uzņēmuma stāvokli.

Atkarībā no rādītājiem, uzņēmumam valsts ieņēmumu dienestā jāiesniedz zvērināta revidenta slēdziens.

Daži uzņēmēji, kuriem ir grāmatvedis uz vietas, pēc gada pārskata sagatavošanas vēlas pārliecināties par viņa pareizumu.

Viens no piedāvājamajiem pakalpojumiem sakarā ar šo ir gada pārskata revīzija.

Pasūtot šādu pakalpojumu, Jūs iegūstat:

  • Grāmatvedības revīziju par noteikto periodu;
  • Komentārus un ieteikumus tālākam veiksmīgam uzņēmuma darbam, atbilstoši likumdošanai;
  • Zvērināta revidenta slēdzienu par Jūs pārskata atbilstību Latvijas un Starptautiskajiem standartiem.

Svarīgi zināt – pēc revidenta pārbaudes, ja tiek konstatēti pārkāpumi, uzņēmums var novērst neatbilstības un veikt labojumus pārskatā.

Revīzija nav nodokļu inspekcijas audits.

Nodokļu dienesta audita rezultāts ir nodokļa un soda sankciju aprēķināšana.

Revīzijas rezultāts ir Jūsu informācijas atbilstība likumiem.

SIA „BKB Birojs” zvērināta revidenta pakalpojumus, sadarbojoties ar audita kompānijām SIA „Audit” un SIA „IF Revīzija”, ar kurām tiek īstenota ilglaicīga sadarbība. Audita kompānijas tiek piesaistītas gan pie klienta gada pārskatu pārbaudēm un revīzijas slēdziena izsniegšanas, gan pie dažādu grāmatvedības, finanšu un nodokļu jautājumu risināšanas.